Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret, humanistisk og eksistentielt præget værdigrundlag som tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unik, værdigt og værdigfuldt.
Igennem mit arbejde som psykolog har jeg udviklet den grundantagelse, at ethvert menneske har indre ressourcer og udviklingspotentiale som kan komme til at realisere sig under de rette forholde.
Under samtaleterapi og i møde med mine klienter, ser jeg min rolle som psykolog bl.a. i at være behjælpeligt til at skabe de optimale rammer/vilkår, for at klienten kan indgå i en bearbejdningsproces, der kan være med til at give adgang til indre ressourcer, personlig udvikling og psykisk trivsel.

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt tavshedspligt.