Uddannelse:

1992 Bachelor Degree of Science / Department of Psychology / Boston, USA
1993 Forskningsassistent / Institut for Personlighedspsykologi / Universitet Bielefeld / Tyskland
1999 Psykolog, cand.psych. / Universitet Bielefeld / Tyskland
2002 Autoriseret af Socialministeriet

Efter- og videreuddannelse:

Specialistuddannelse i Psykoterapi, afsluttes primo 2015
Et års efteruddannelse i Kognitiv Terapi, Storstrøms Amt, 2002
Sorg og Krise
Traumebehandling
Mindfulness baseret Kognitiv Terapi
Debriefing
Stressbehandling
Misbrugsbehandling
Der modtages løbende supervision for at sikre høj faglig kvalitet.

Erhverv:

Forskningsassistent Universitet Bielefeld, Tyskland
Amtssygehuset v. Ribe, Psykiatrisk Afdeling
Familiebehandling, Familiehuset, Toftlund
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tønder
Børneafdeling, Sønderborg Sygehus
Privat praksis fra 2006