Uddannelse:

1992 Bachelor Degree of Science / Department of Psychology / Boston, USA
1993 Forskningsassistent / Institut for Personlighedspsykologi / Universitet Bielefeld / Tyskland
1999 Psykolog, cand.psych. / Universitet Bielefeld / Tyskland
2002 Autoriseret af Socialministeriet
2018 Familie-terapeutisk uddannelse, systemisk-løsningsfokuseret, NIK-Bremen/Tyskland

Efter- og videreuddannelse:

Efteruddannelse i systemisk-løsningsfokuseret korttidsterapi, familieterapi og rådgivning, NIK-Institut Bremen, 2018
Kognitiv Terapi, mindfulness baseret, 2009
Psykologisk Kriseintervention, Diagnosticering og Behandling ved Sorg, Traume og Krise, 2006
Efteruddannelse Kognitiv Terapi ved psykiske lidelser, Storstrøms Amt, 2002

Der modtages løbende supervision for at sikre høj faglig kvalitet.

Erhverv:

Forskningsassistent Universitet Bielefeld, Tyskland
Amtssygehuset v. Ribe, Psykiatrisk Afdeling
Familiebehandling, Familiehuset, Toftlund
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tønder
Børneafdeling, Sønderborg Sygehus
Privat praksis fra 2006